Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

de-coding

αν θέλω να
 πνιγώ
 θα
βρω
 κάνω
 ΤΙ στη 
ζωή   
μου 

δεν

(και πρέπει σίγουρα κάπου να υπάρχει η διαδικασία αποκωδικοποίησης.)